Bibliska bilder

   


Jesu bön i Getsemane

Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till dem: ”Sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber.”

Matt 26:36-46 Mark 14:32-42 Luk 22:40-46

henning@effata.dk