Bibliska bilder

   


Tillfångatagandet i Getsemane

Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste.

Matt.26:36-56

henning@effata.dk