Bibliska bilder

   


Hedniska böcker bränns i Efesus.

Och åtskilliga av dem som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man beräknade deras värde och kom fram till 50 000 silverdrachmer.

Apg.19,19

henning@effata.dk