Bibliska bilder

   


Stolt över Kristi kors.

Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen.

Gal.6,14

henning@effata.dk